L’ Empresa

Control de Plages Barcelone Registre Núm. Sanitari 0100CAT-SB

Prevenció i control de tot tipus de plagues 616 120 130 935 791 103

Mape Fumigacions manté una formació continuada dels seus operaris i una estreta relació amb els nostres proveïdors, permetent-nos així oferir productes de la més alta qualitat i aconseguint les més altes prestacions.Gràcies a la confiança dipositada pels nostres clients any rere any, hem adquirit grans coneixements pel que fa a les necessitats del mercat, brindant un servei cada vegada més complet i garantit.L’execució de tots els treballs de DDD, es realitza dins dels paràmetres establerts per a tal efecte en cada tipus de fumigació i d’acord amb la plaga a combatre, seguint les normes que estableix el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.En finalitzar els mateixos s’expedirà un certificat homologat amb les dades dels locals on s’ha executat els treballs, especificant el mètode emprat, els noms comercials dels plaguicides i el número d’inscripció d’aquest plaguicida en el corresponent registre de la Direcció General de la Salut Publica, d’acord amb el model i la normativa vigent. També s’aporta la corresponent CERTIFICACIÓ de l’empresa, amb la resolució per part del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, de la Inscripció en el registre d’Establiments i Serveis de Plaguicides amb el N º B0100S-SA. N º 0100CAT-SB

Scroll al inicio