Coloms

Assessorament i primera visita gratuït Núm. Sanitat 0100CAT-SB

Pressupost sense compromís Telf 616120130  Telf. 935 791 103

Els coloms generen moltes malalties, contamina els aliments amb els ectoparàsits de les seves plomes i la pols de la seva activitat; destrueixen jardins, arbres, plantes i embruten façanes i vehicles, doncs els seus excrements són altament corrosius. També, són corrosius amb les maquinàries (accelerant el seu envelliment, encara que no sigui aparent); introdueixen algunes plagues al ser portadores de polls, àcars i aràcnids. També, poden ocasionar repel·lència per la seva olor. A la vista no desagraden però poden convertir-se en un veritable problema.

Els sistemes de control més comuns són:

Sistema de punxes es col·locarà linealment eviten que els coloms es posin.

SISTEMA DE PINXOS

SISTEMA DE XARXES

Scroll al inicio