Desinsectació

Assessorament i primera visita sense cost Núm. Sanitat: 0100CAT-SB

Pressupost sense compromís Telf 616120130  Telf. 935 791 103

Controlem i eliminem de tot tipus d’insectes, escarabats, xinxes, puces, formigues, tèrmits, etc. animals nocius com rosegadors, aus, etc. Tots els nostres serveis són garantits.

Els mètodes de control d’insectes són nombrosos, hi ha al mercat diferents tècniques d’aplicació sent la més freqüent l’ús de gels, laques, emulsionants, aplicacions realitzades mitjançant termo-nebulització, pressió atmosfèrica o polvorització, etc. Utilitzem sempre els productes menys agressius per al medi ambient, però eficaços contra les plagues, el que ens permet aplicar insecticides dins dels habitatges, completament inofensius per a persones i animals domèstics.

En Fumigacions Mape nostre servei tècnic atén de forma personalitzada depenent de la localització del focus, el nivell de la plaga i les característiques i condicions del lloc a tractar, triarem el mètode més efectiu per a cada aplicació. Detallem breument la classificació de tractaments:

Desinsectació amb gel insecticida no desprèn olors no és tòxic

Escarabats (llegir més)

Laques pressió atmosfèrica (Tots els insectes)

Polvorització emulsionants micra encapsulats (puces i xinxes)

Termonebulització (Mosques, Mosquits, puces, xinxes, escarabats, formigues, etc.)

Mètodes mecànics

Trampes, ceps rosegadors, taules adhesives, aparells electrocutors o de taula adhesiva

Tractaments tèrmits

Sistema de vàlvules antiretorn mitjançant trepat, injecció, polvorització, etc.

Sistema termigard (Esquers alimentaris amb inhibidores de creixement)

Scroll al inicio